• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowoczesne technologie w projektowaniu instalacji sanitarnych: oszczędność wody i energii.

W armaturach grzewczych kominy odgrywają niezmiernie znaczącą rolę będąc szczegółem, odprowadzającym z kotłów oswobadzane w procesie spalania drewna, oleju opałowego czy gazu kwasy, sole inne żrące substancje. Obciążenia napływające na kominy w związku z ich rolą w systemach grzewczych są niezwykle gigantyczne. W takich sytuacjach najważniejszym rozwiązaniem, gwarantującym podniesienie żywotności komina jest zastosowanie odpowiedniego wkładu kominowego. Dobór wkładu kominowego uzależniony jest od charakteru samej instalacji oraz typu spalanego w kotłach surowca. Przykładowo stosowanie drzewa, jako materiału opałowego jednoznacznie daje do zrozumienia, że najlepszym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie wkładu kominowego odpornego na wysokie temperatury. Gdy przy spalaniu oswobadzane są silnie żrące materiały, w owym czasie powinny być stosowane ANCHOR. Dzięki swej elastyczność oraz kielichowym połączeniom poszczególnych detalów wykonanych ze szczególnej, kwasoodpornej stali, z powodzeniem wolno je użytkować w przypadku krzywych oraz starych kominów.

1. Dowiedz się więcej

2. Link

3. Otwórz link

4. Dowiedz się jak

5. Przeglądaj

Categories: Architektura

Comments are closed.